ตลาดพลูโอชา  ถนนลาดหญ้า คลองสาน

ที่อยู่ :
ผู้ชม ครั้ง

ตลาดพลูโอชา  ถนนลาดหญ้า คลองสาน

13.729463
100.506897