ตลาดพลูโอชา  ถนนลาดหญ้า คลองสาน

ที่อยู่ :

ตลาดพลูโอชา ถนนลาดหญ้า คลองสาน