ร้านขายผลไม้

ที่อยู่ : ถนน9943 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ร้านขายผลไม้ Fruit Shop