คลองบางบัวทอง (คลองขนมหวาน)

ที่อยู่ :

คลองบางบัวทอง (คลองขนมหวาน)