โจ๊กข้าวกล้อง

ที่อยู่ : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โจ๊กข้าวกล้อง Chok Khaoklong