โจ๊กข้าวกล้อง

ที่อยู่ : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

โจ๊กข้าวกล้อง Chok Khaoklong