ลูกชิ้นทิพย์

ที่อยู่ : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ลูกชิ้นทิพย์ Thip Meat Ball