ลูกชิ้นทิพย์

ที่อยู่ : เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ลูกชิ้นทิพย์ Thip Meat Ball