ภัตตาคารฮะหลี

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ภัตตาคารฮะหลี Ha Li Restaurant