ภัตตาคารฮะหลี

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ภัตตาคารฮะหลี Ha Li Restaurant