ภัตตาคารฮะหลี

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ภัตตาคารฮะหลี Ha Li Restaurant

13.7112548473944
100.643917322159