ร้านอาหารทะเล

ที่อยู่ : แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ร้านอาหารทะเล Ran Ahan Thale